Sportovní klub Linie radosti Frýdek-Místek

Sportovní klub Linie radosti Frýdek-Místek byl založen v roce 2012. Nejdříve bylo naším cílem zařadit tyto tréninky mezi volnočasové aktivity pro mentálně postižené v rámci občanského sdružení Linie radosti. Zájem o sport pro handicapované ve Frýdku-Místku byl ovšem vyšší, než jsme čekali. V současnosti se nám do klubu sjíždějí členové z blízkého i širokého okolí.

Nesporným faktem je, že oblíbenost našeho klubu souvisí s osobou trenéra, Pavlem Gazdou. Ten ke svým svěřencům přistupuje s maximálním nasazením, aby z nich "vydoloval" to nejlepší, co v nich je. Celý náš sportovní klub se nese v duchu toho, že tělesné postižení a ani mentální postižení není překážkou pro seberealizaci ve sportu. Překážkou jsme pouze jen my sami a naše motivace překonávat vlastní limity.

Náš klub je primárně zaměřen na plavání handicapovaných, ale činnost klubu se bezesporu odvíjí také od zájmu našich členů. Dále se sportovní klub zaměřuje na badminton a lehkou atletiku. Hostitelem naších badmintonových tréninků je víceúčelová sportovní hala Čeladná. Pravidelně se také účastníme Olympiády pro mládež s mentálním postižením ve Frýdku-Místku.
 

Plavecké tréninky probíhají vždy v úterý od 13:45 do 14:45

Členství

Členství je možno hradit ve dvou splátkách, a to v datech do 30.9. a do 28.2. Členství je možno hradit hotově v sídle Linie radosti o.s. nebo bezhotovostním převodem na účet sportovního klubu UniCredit Bank 2106497405/2700, pod variabilním symbolem - datum narození člena klubu ve formátu DDMMRRRR.

Dále upozorňujeme, že podmínkou účasti na závodech je zaplacené členství. Pokud členství zaplaceno není, bude vyžadován účastnický poplatek na konkrétní závod, který bude upřesněn v dostatečném předstihu před konáním závodu.

 

Výše roční členství:

Členství na rok (trénink 1 x týdně) 3.400,- Kč (výše splátky za půl roku je 1.700,-)
Členství na rok (trénink 2 x týdně) 6.800,- Kč (výše splátky za půl roku je 3.400,-)

 


Kontakt

Sportovní klub Linie radosti Frýdek-Místek

Palackého 122
Frýdek-Místek
738 01
IČ: 22893130

tel. +420 602 601 120